F

Nuzul Al-Quran

Segala puji bagi Allah dengan sebaik-baik pujian. BagiMu puji atas iman dan Islam yang 
Engkau anugerahkan. Maha Mulia Engkau, Maha Suci nama-namaMu, selawat dan salam
 semoga tetap dilimpahkan kepada Muhammad SAW dan keluarga baginda, serta para sahabatnya. Nuzul  al-Quran  suatu  peristiwa besar yang penuh makna dan hikmah. Kita seharusnya melihat al-Quran itu sebagai 'kitab induk' panduan Ilmu pengetahuan untuk memajukan manusia  seluruhnya. Bukan setakat membaca, bahkan kita harus berusaha menyelidiki rahsia ilmu di dalamnya.

Peristiwa nuzul al-Quran telah menjadi rakaman sejarah dalam kehidupan Nai SAW hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada hari ini. RAMAI  pengkaji  berselisih  pendapat  tarikh  sebenar turunnya kitab suci al-Quran, namun mereka sepakat mencatatkan peristiwa Nuzul al_Quran berlaku pada malam Jumaat, 17 Ramadhan, tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad SAW. Perkataan "Nuzul" bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila diseut al_Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, maka ianya memberi makna yang sangat mendalam kepada seluruh umat Islam terutamanya yang serius memikirkan rahsia al-Quran.

Al-Quran adalah hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia. Segala isi kandungan al-Quran itu adalah benar. Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Nur iaitu cahaya yang menerangi, al-Furqan bererti yang dapat membezakan di antara hak dan batil dan al-Zikr pula bermaksud yang memberi peringatan.

Al-Quran bererti bacaan atau himpunan. Di dalamnya terhimpun ayat yang menjelaskan pelnagai perkara meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Malah sebenarnya kelebihan al-Quran tidak ada satu perkara di dunia ini yang tetinggal atau dicuaikan di dalam al-Quran. Pendek kata segala-galanya terdapat dalam al-Quran. Seperti Firman Allah:
"Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan)." (Al-An’am:38)
Dalam  sejarah  Nabi  SAW,  ayat Al-Quran  yang  mula-mula  diturunkan  kepada  Nabi Muhammd SAW melalui perantaraan malaikat Jibril ialah lima ayat pertama daripada surah Al-Alaq yang bermaksud: 
"Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhan mu yang menciptakan (sekalian makhluk), ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; acalah dan Tuhan mu Yang Maha Pemurah, Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (al-Alaq:1-5)

BILA DAN BAGAIMANA AL-QURAN DITURUNKA
BILA DAN BAGAIMANA AL-QURAN DITURUNKAN
Terdapat dua pendapat mengikut ahli sejarah, termasuk pendapat para ahli hadis, tentang Al-Quran yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw.Pendapat pertama menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Isnin tanggal 17 Ramadhan, 13 tahun sebelum hijrah (6 Ogos 610 M). Pendapat kedua pula menyatakan bahawa Al-Quran telah diturunkan pada malam Isnin, tanggal 24 Ramadhan (13 Ogos 610 M). Pendapat yang pertama adalah berdasarkan ayat 41 dari Surah Al-Anfaal, manakala pendapat kedua dasarnya adalah ayat 1 Surah Al-Qadr dan ayat 1-4 Surah Ad-Dukhan.Walaupun tradisi Nuzul Al-Quran telah lazim diperingati pada tanggal 17 Ramadhan, namun sesungguhnya pendapat kedua adalah lebih kuat dan lebih mungkin benarnya. Ini adalah kerana malam Lailatul Qadar yang dipercayai sebagai malam turunnya Al-Quran bukanlah terjadi pada tanggal 17 Ramadhan.
Adapun dalam firman Allah SWT pada ayat 41 surah Al-Anfaal, yaitu: “…jika kamu beriman kepada Allah dan apa-apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad saw) pada hari Furqan,iaitu di hari bertemunya dua pasukan (diperang Badar, antara muslimin dan kafirin)…” (TTQ 8 : 41) Ayat tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan Nuzul Al-Quran.
Tetapi sebenarnya ayat tersebut merupakan penjelasan tentang hukum pembahagian harta rampasan perang (seperti yang terdapat pada awal ayat tersebut). ” Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, RasulNya, kerabat-kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan)…” (TTQ 8 : 41).
Dan apabila diteliti dengan lebih lanjut, yakni dengan menghubungkan hadis-hadis tentang turunnya Al-Quran, iaitu pada Lailatul-Qadar dan kelahiran Rasullullah pada hari Isnin serta pada catatan-catatan waktu di dalam takwim, maka akan diperolehi kesimpulan yang lebih tepat, iaitu Al-Quran diturunkan pada hari Isnin, malam 21 bulan Ramadhan, 13 tahun sebelum Rasullulah saw berhijrah ke Madinah.
Menurut para mufassirin, Al-Quran yang diturunkan pada malam “Lailatul Qadar” sebagaimana disebut di atas adalah Al-Quran yang turun sekaligus di “Baitul Izzah” di langit dunia. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan ke bumi dan diterima Rasullullah sebagai wahyu terjadi secara beransur-ansur selama sekitar 23 tahun.
Adapun ayat-ayat yang pertama diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw adalah ayat 1-5 surah Al-’Alaq.
Dan peristiwa ini terjadi ketika nabi saw sedang bertahannus (menyendiri) di Gua Hira. Sedangkan ayat Al-Quran yang terakhir sekali diturunkan adalah ayat-ayat riba iaitu ayat 278 sehingga 281 dari surah Al-Baqarah.

Nabi  SAW  banyak  membaca  al-Quran  dalam  bulan  Ramadan. Maknanya Nabi juga belajar secara berguru iaitu dengan Jibril dan umatnya juga dituntut belajar dengan berguru. Nabi Muhammad juga mengulang-ulangi bacaan al-Quran, begitu juga dengan para sahabat. Nabi bersabda yang maksudnya:
"Semulia-mulia  umatku  ialah  orang  yang menghafaz al-Quran."

0 Responses

Sahabat2ku.......