F

MAAL HIJRAH: SUNTIKAN UNTUK KEUNGGULAN UMAT

SELAMAT MENYAMBUT MAAL HIJRAH 1431H...... dikongsikan artikel ini agar dapat dihayati dengan sebaiknya.....


Pada awal abad yang ketujuh Masehi, masyarakat dunia berada di pintu kehancuran. Kuasa dunia pada abad tersebut yang terdiri dari Kerajaan Empayar Rom (509SM-453M) dan Kerajaan Empayar Farsi (700SM-641M) telah menjunam jatuh akibat rebutan kuasa dan perpecahan di sana sini. Masyarakat Arab yang menghuni Semenanjung Tanah Arab lebih teruk menghadapi keruntuhan akibat daripada keruntuhan moral dan sifat taksub kepada kabilah dan puak. Dunia dalam bahaya kerana keadaan masyarakatnya tidak stabil lantaran kehilangan tonggak pegangan dan moral.

Allah Maha Adil dan Maha Penyayang kerana tidak membiarkan masyarakat manusia terus hancur dan musnah. Allah s.w.t mengutuskan seorang rasul-Nya yang terakhir iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam mengimbau kembali peristiwa tersebut, Allah s.w.t menjelaskan dalam firman-Nya yang bermaksud:
'Dan berpegang teguhlah kepada Tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu) lalu Allah menyatukan antara hati kamu (hingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Kamu dahulu berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran) lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (melalui Islam). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan-Nya supaya kamu mendapat petunjuk hidayat-Nya'
(Ali ‘Imran:103)
Ayat tersebut antara lain menjelaskan bahawa keadaan manusia yang hampir-hampir rosak binasa dan akan menerima akibat yang lebih buruk di akhirat telah diselamatkan menerusi pengutusan rasul untuk memandu mereka ke jalan yang benar dan akhirnya mereka terselamat.

Bagi mengubah masyarakat supaya berada dalam keadaan selamat, Rasulullah s.a.w telah berhempas pulas mengorbankan segala apa yang ada dan ini diikuti pula oleh sahabat-sahabat baginda yang setia. Dalam tempoh 23 tahun, usaha tersebut dicurahkan oleh baginda dan akhirnya mencapai matlamat iaitu berjaya mengubah dan menyelamatkan masyarakat dunia dari kehancuran dan kerosakan.
Dalam sebuah hadith riwayat Muslim, Rasulullah s.a.w membuat perbandingan tentang usahanya itu yang bermaksud:
'Antara aku dan kamu diumpamakan seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Maka datanglah segala unggas dan binatang-binatang kecil yang berterbangan lalu jatuh ke dalamnya, sedangkan lelaki itu berusaha untuk menahan benda-benda tersebut dari jatuh ke dalamnya. Aku memegang dengan kuat ikatan pinggang kamu supaya tidak jatuh ke dalam api, sedangkan kamu terlepas dari peganganku.'

Hadith ini menggambarkan keadaan manusia yang menuju kepada kebinasaan sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Manakala Rasulullah s.a.w pula berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan mereka agar terlepas dari kebinasaan itu. Akhirnya masyarakat Islam di Semenanjung Tanah Arab telah dapat mencabar kuasa dunia iaitu Rom dan Farsi seterusnya muncul selepas itu sebagai sebuah masyarakat yang mengambil alih kuasa dunia.
Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a berjaya mengubah masyarakat dari sudut kepercayaan, sikap, moral, cara berfikir dan segala-galanya, termasuk perubahan pengorbanan daripada tertumpu kepada sesama manusia kepada tertumpu kepada Allah. Masyarakat manusia berjaya dipindahkan dari dua keadaan yang perbezaannya sangat jauh.

Dalam menyusuri perkembangan sejarah, selepas kejayaan kali pertama maka masyarakat Islam mengharungi jatuh bangun dalam pentas pergolakan dunia dan ia berkait rapat dengan komitmen mereka terhadap agama Islam yang suci. Era kemalapan umat Islam kali terakhir berlaku pada awal abad ke-20. Sejak kejatuhan Khalifah Uthmaniah di Turki pada tahun 1924, masyarakat Islam semakin terumbang-ambing di gelanggang dunia. Kini masyarakat Islam masuk ke era kelemahan dan keruntuhan yang menyeluruh. Masyarakat Islam yang berpecah-pecah berdasarkan kawasan dan negara, menjadi sebuah masyarakat yang sentiasa dicabar dan dihina di mana-mana. Menjelang abad ke-21, masyarakat Islam diganyang di merata-rata seperti di Yugoslavia, Iraq, Palestin, Kosovo dan di seluruh pelosok dunia. Apa yang berlaku sekarang jelas sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadith riwayat Abu Daud yang bermaksud:
'Hampir-hampir seluruh umat mengeliling kamu sepertimana orang-orang yang kelaparan mengelilingi hidangan mereka.' Ada yang bertanya, 'Apakah itu disebabkan bilangan kita kurang?' Nabi s.a.w menjawab: 'Bilangan kamu pada ketika itu ramai tetapi seperti buih. Allah mencabut dalam hati seteru kamu perasaan gerun terhadap kamu dan meletakkan perasaan al-wahn dalam hati kamu.' Ada yang bertanya: 'Apa al-wahn itu wahai Rasulullah?' Jawab Baginda: 'Cintakan dunia dan bencikan mati.'

Hadith ini jelas menunjukkan bahawa sampai suatu masa orang-orang Islam samalah seperti satu hidangan yang dikelilingi oleh sekumpulan orang yang lapar lagi gelojoh makan. Tiada sedikitpun perasaan bimbang dalam hati orang bukan Islam untuk melakukan apa sahaja yang disukai terhadap orang-orang Islam kerana mereka sangat lemah.

Ada bermacam-macam jawapan apabila ditanya sebab kelemahan masyarakat Islam sekarang. Ada yang berpendapat ia berpunca dari kelemahan politik dan perpecahan di kalangan masyarakat Islam. Ada yang berpendapat kerana kelemahan ekonomi, kelemahan pendidikan dan pencapaian ilmu ataupun kerana kelemahan dalam pencapaian sains dan teknologi. Ada yang memberikan alasan kerana kelemahan iman atau kerana tidak mengikut arahan agama dan bermacam-macam lagi.

Namun berdasarkan hadith itu tadi, jelas menunjukkan bahawa sebab kelemahan masyarakat Islam ialah hilangnya semangat berkorban dari dalam diri mereka. Umat Islam sudah tidak sanggup berkorban untuk tidak cintakan dunia atau berkorban untuk tidak takut mati. Mereka cintakan dunia sehingga sanggup memilihnya dengan membelakangkan kepentingan agama. Mereka juga takutkan mati apabila dituntut oleh agama bangun memperjuangkan sesuatu kebenaran. Inilah sifat-sifat negatif yang menjangkiti umat Islam.

Roh Ma’al Hijrah memerlukan setiap umat Islam berkorban untuk berpindah daripada bentuk negatif yang ada dalam diri mereka kepada bentuk-bentuk positif yang selaras dengan Islam. Berkorban ataupun jihad perlu tersemai di dalam jiwa masyarakat Islam sama ada dari sudut pengertian mahupun sikap.

Masyarakat Islam kini agak jauh terpesong dari landasan agamanya. Sebagai contoh, sungguhpun agama menuntut agar umatnya menuntut ilmu, tetapi kenyataan yang ada, sehingga kini sebahagian besar masyarakat Islam adalah buta huruf. Islam juga menuntut umatnya bersatu padu. Namun realiti masa kini umat Islamlah yang paling ramai berpecah belah. Demikianlah juga, Islam menuntut umatnya supaya rajin, berdisiplin dan menjaga masa tetapi orang Islamlah yang kurang berusaha, tidak berperaturan dan suka membuang masa.

Jika dilihat kepada dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri, peluang orang Islam untuk maju dan mulia dalam dunia masa kini amatlah cerah. Ini kerana orang Islam mempunyai aset yang mencukupi dalam rangka untuk menempah kemajuan iaitu dorongan dari ajaran Islam dan aset material.

Aset galakan dan dorongan agama ini dapat dilihat dengan jelas di mana Islam sangat mementingkan ilmu dan mewajibkan ke atas setiap umatnya menuntut ilmu. Agama juga menuntut orang Islam sentiasa membina kekuatan dan kemuliaan. Kewajipan ini mendorong kuat umat Islam berusaha mencapai kekuatan dan kemuliaan pada setiap masa dan ketika. Ajaran Islam juga sangat mementingkan pegangan hidup yang mantap dan akhlak mulia. Islam juga mewajipkan umatnya menjalankan aktiviti kehidupan dengan bersih, ikhlas dan amanah.

Oleh itu, galakan-galakan seperti ini sangat penting dan menjadi modal yang besar kepada masyarakat Islam dalam mengembalikan keagungan dan kegemilangan zaman emas umat Islam.

Di samping itu, umat Islam memiliki aset material yang besar dan utama yang tidak dimiliki oleh kuasa kuffar. Petroleum, gas asli, bahan galian, sumber air, hasil hutan, bahan makanan, bilangan penganut dan banyak lagi adalah sumber kekuatan umat yang sentiasa menjadi bahan rebutan dan eksploitasi oleh golongan kuffar. Dengan adanya aset-aset tersebut dan manfaat secukupnya maka tidak mustahil masyarakat Islam menjadi satu masyarakat yang kuat dan maju sebagaimana yang pernah ditempa pada suatu ketika dahulu.
Perpindahan Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a dari kota Mekah ke Madinah dan sebelumnya perpindahan sesetengah sahabat dari Mekah ke Habsyah, merupakan pembinaan langkah baru sebagai persiapan menghadapi cabaran yang bakal tiba secara terus menerus. Hijrah bukanlah asing dalam Islam dan ia adalah sebahagian daripada Islam. Hijrah kerana menuntut ilmu, mencari kebenaran, berjihad, berdakwah, mencari nafkah, kerana perniagaan dan bermacam-macam hijrah lagi adalah tuntutan dan asas ajaran Islam itu sendiri.

Untuk terus maju dan mencapai kemuliaan, masyarakat Islam tidak boleh berpeluk tubuh dan hanya menyerah kepada takdir. Umat Islam dahulu telah berjihad secara habis-habisan, maka sebab itulah mereka berjaya meletakkan Islam di tempat yang mulia dan sepatutnya. Kini giliran kita memberi sumbangan kepada agama yang suci ini agar ia terus berkembang dan dihormati. Sesungguhnya bumi ini dan segala apa yang ada padanya adalah hak kepunyaan umat Islam. Di tangan orang Islamlah selayaknya ia harus ditadbirkan. Firman Allah s.w.t yang maksudnya:
'Dan demi sesungguhnya, Kami telah tulis dalam kitab-kitab yang Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz, bahawasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang soleh'
(al-Anbiya’:105) 

Ayat tersebut menjelaskan kepada orang Islam tentang hak mereka mewarisi pentadbiran bumi ini, tetapi dengan syarat bahawa mereka terdiri dari golongan orang-orang yang soleh. Jika syarat tersebut luput, maka mereka tidak berhak apatah lagi layak mendapatkannya.
Bagi melepaskan diri dari kongkongan kelemahan dan kehinaan, maka umat Islam perlu melihat hijrah dalam pengertiannya yang luas iaitu perubahan diri menuju kepada kegemilangan di dunia dan di akhirat. Untuk itu maka langkah yang perlu diatur mestilah mengandungi kefahaman yang jelas dan gerak kerja yang teratur dan betul.

Perubahan ke arah kemajuan dan kemuliaan ummah bermula dengan pengisian kefahaman bahawa Islam adalah agama yang agung dan mulia maka umatnya juga jelas adalah umat yang agung dan mulia. Namun ia hanya dapat dicapai menerusi kekuatan spiritual, moral, fizikal, dan daya cipta serta kesatuan umat itu sendiri. Masyarakat Islam juga wajib memahami bahawa segala ilmu yang baik dan berfaedah kepada manusia adalah termasuk ke dalam ilmu yang disukai dan dituntut oleh Islam. Oleh itu, menuntut ilmu yang bermanfaat adalah satu kewajipan dan dikira berdosa mereka yang mengabaikannya. Masyarakat juga perlu memahami bahawa mereka merupakan pewaris yang sah kepada kepimpinan bumi ini. Tanpa pertunjuk dan panduan hidup dari Allah Tuhan semesta alam, mustahil kaum lain yang mensyirikkan Allah s.w.t layak mentadbir bumi yang diciptakan-Nya.

Di samping kefahaman, beberapa gerak kerja juga harus diatur oleh masyarakat Islam untuk tujuan kemajuan dan kemuliaan Islam iaitu menceburkan diri dalam pelbagai kajian dan penemuan dengan lebih kuat daripada masyarakat lain, asalkan ianya berfaedah dan tidak bercanggah dengan batas-batas syarak. Masyarakat Islam juga perlu bergerak dan bekerja secara terbuka tanpa terikat dengan kongkongan pemikiran yang sempit dan merugikan. Dan juga perlu menghidupkan dan menghayati semangat jihad iaitu bersungguh-sungguh dan berkorban dalam mencapai cita-cita murni yang bertepatan dengan Islam. Umat Islam tidak dapat tidak mesti memperkukuhkan tonggak kekuatan yang terdiri dari kekuatan akidah, fizikal dan material. Mereka juga perlu mempertingkatkan usaha melahirkan masyarakat yang soleh dan seimbang dari segi rohani dan jasmani kerana ia menjadi syarat mewarisi teraju kepimpinan bumi ini.

Masyarakat Islam yang kian pudar dan kian hilang kekuatan tidak boleh dibiarkan terus berada dalam keadaan seperti ini. Masyarakat Islam pada hakikatnya mempunyai aset dan sumber kekuatan yang perlu digerakkan dan dimanfaatkan demi kemajuan dan kemuliaan umat. Kita mampu berbuat demikian jika kita mahu kerana bekalan sudah tersedia. Jika generasi awal umat Islam boleh melakukannya maka mengapa kita tidak boleh. Sesungguhnya Ma’al Hijrah merupakan titik tolak yang paling sesuai ke arah itu.
Oleh : Prof. Madya Dr. Ab. Aziz Mohd. Zin
Panel Penulis JAKIM

Berbaik Sangka.........Hubungan Baik antara Sesama Manusia

610266
 

Di samping perhubungan manusia dengan Allah, Islam menitikberatkan juga perhubungan antara manusia dengan manusia. Allah s.w.t berfirman, maksudnya, “Ditimpakan ke atas mereka kehinaan di mana-mana pun mereka berada (tanpa kemuliaan dan keamanan) kecuali (mereka berada) dengan tali (agama) daripada Allah dan tali (perdamaian) dengan manusia”. (Ali ‘Imran : 112).


Apabila disebut, perhubungan baik dengan manusia, maka skop perhungan itu bukan di kalangan manusia semata, tetapi meliputi alam_makhluk yang bernyawa dan yang tidak bernyawa_yang ternyata merupakan komponan atau mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan manusia.


Sudah menjadi kenyataan, apabila tidak ada perhubungan baik antara manusia dengan alam, misalnya sekelompok manusia melakukan kerosakan di mana-mana di atas muka bumi ini, maka berlakukah gejala alam yang bukan saja mejejaskan kehidupan kelompok manusia itu sendiri malah kelompok-kelompok manusia yang lain.


Pemeliharaan alam ini jelas menjadi kewajipan dan tanggungjawab manusia, kerana Allah menjadikan manuisa sebagai khlifah di muka bumi ini (Maksud ayat 30, surah al-Baqarah).


Dalam konteks perhubungan baik antara sesama manusia, Allah s.w.t. berfirman, maksudnya, “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada seorang lelaki dan seorang perempuan (Adam dan Hawa), dan Kami jadikan kalian berbagai bangsa dan suku agar kalian saling kenal-mengenali (antara satu sama lain)”. (al-Hujurat : 13).


Perhubungan manusia dengan Allah pula merupakan tujuan pokok manusia didiciptakan- Nya. Allah berfirman, bermaksud, “Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepada-Ku”. (al-Dzariat : 56).


Tentang perhubungan baik yang khusus antara sesama manusia di kalangan ummah, iaitu persaudaraan seagama (ukhuwah Islamiyyah), Islam memperuntukkan peraturan atau undang-undang dalam sistem kehidupan sosial yang adil dan harmoni yang disebut sebagai Syari'at Islamiyyah. Semua perkara dalam hal ini terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis. Dan, semuanya adalah untuk kebaikan, kebajikan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia seluruhnya, di dunia dan akhirat.


Untuk kesejahteraan ummah, Islam menganjurkan penganutnya agar saling menjalinkan kasih sayang (mahabbah), hormat-menghormati, bekerjasama, bertimbangrasa, tolong-menolong, nasihat-menasihati, berbaik-baik sangka antara satu sama lain.


Antara firman-firman Allah yang berkaitan ialah: ”Hai orang-orang beriman, janganlah berolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain kerana boleh jadi mereka (yang diprolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olokkan itu), jangan juga wanita-wanita kepada wanita-wanita yang lain kerana boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan itu) lebih baik daripada wanita-wanita (yang mengolok-olokkan itu), janganlah kalian mencela diri kalian sendiri dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk.… Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kalian mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang daripada kalian memakan daging saudaranya yang mati?". (al-Hujurat : 11 dan 12).


Demikianlah, larangan Allah. Umat islam, bukan sahaja dilarang daripada melakukan perlakuan atau tindakan yang boleh mencederakan fizakal atau mengorbankan nyawa orang lain, tetapi juga ditegah daripada melakukan apa sahaja perbuatan yang boleh menyinggung atau menyakiti hati atau boleh memutuskan tali perhubungan.


Sebaliknya, Islam menekankan galakan agar manusia melakukan apa sahaja perbuatan yang akan menyenangkan hati dan membahagiakan kehidupan manusia yang lain. Sehinggakan senyuman kepada seseorang itu dikira sebagai satu sedekah (Maksud Hadis).


Islam menggalakkan perpaduan ummah. Allah berfirman, mafhumnya : "Sesungguhnya segala orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikan antara dua saudara yang bersengketa". (al-Hujurat : 10).


Rasulullah bersabda, "mukmin dengan mukmin itu umpama bangunan, sebahagiannya saling berkaitan dengan bahagian yang lain"; dan "Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri".


Untuk mengekalkan perpaduan ummah, Islam melarang sebarang perbuatan yang merupakan penindasan, penipuan atau penganiyaan antara satu sama lain, seperti rasuah, menyorok barang jualan, menabur fitnah, menghadu-dumba, makan riba, makan harta anak yatim dan sebagainya. Dilarang juga umat Islam melayani nafsu dan membiarkan hati dijangikiti penyakit mazmumah seperti hasad, tamak, riyak, 'ujub, takabbur dan sebagainya.


Di samping mendatangkan manfaat duniawi, jalinan persaudaraan sesama penganut Islam itu juga akan menghasilkan manfaat ukhrawi. Rasulullah saw bersabda, maksudnya: "Barangsiapa menjalin persaudaraan kerana Allah maka Allah akan meninggikan darjatnya di dalam syurga".


Mu'az bin Jabal meriwayaatkan: Rasulullah bersabda (maksudnya): "Suatu kelompok manusia pada hari kiamat kelak akan memperoleh kursi di sekitar Arasy. Wajah mereka bagaikan bulan purnama pada malam lailatul-qadar. Waktu itu manusia panik sedangkan mereka tidak berasa panik dan manusia takut padahal mereka tidak berasa takut. Mereka itu adalah aulia Allah yang tidak pernah takut terhadap mereka (musuh-musuh Allah) dan tidak pernah merasa khuatir".


Lalu Mu'az bertanya: "Siapakah aulia itu, ya Rasulullah?"


Rasulullah menjawab: "Mereka ialah orang-orang yang berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah". (Riwayat Ahmad dan Hakim)


Abu Hurairah pula meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya: "Allah berfirmaan pada hari kiamat: 'Di mana orang-orang yang menjalin rasa cinta kerana Aku? Hari ini pada saat tidak ada lagi naungan apa pun kecuali naungan-Ku, maka akan Aku naungi mereka di bawah naungan-Ku'".


Maksud persaudaraan kerana Allah itu ialah persaudaraan yang berasakan matlamat menegakkan kalimah Allah, mempertahnkan kebenaran (hak) dan menentang kebatilan. Mereka yang terlibat menjalinkan cinta kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah (Maksud Hadis, riwayat Ibnu Hibban dan Hakim daripada Anas bin Malik).


Meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya: "Allah berfirmaan pada hari kiamat: 'Di mana orang-orang yang menjalin rasa cinta kerana Aku? Hari ini pada saat tidak ada lagi naungan apa pun kecuali naungan-Ku, maka akan Aku naungi mereka di bawah naungan-Ku'".


Maksud persaudaraan kerana Allah itu ialah persaudaraan yang berasakan matlamat menegakkan kalimah Allah, mempertahnkan kebenaran (hak) dan menentang kebatilan. Mereka yang terlibat menjalinkan cinta kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah (Maksud Hadis, riwayat Ibnu Hibban dan Hakim daripada Anas bin Malik).

Back from Hajj.... Back to the Old Routine?
Back from Hajj ..
Back to the Old Routine ?
by Asma bint Shameem


This is a reminder for all those people who did Hajj. whether you did it this year or many years ago.
And even for those who didn't..YET.

SO, you are back from Hajj, Alhamdulillaah.

Everything went well and now you are back.

Back to the same old routine, the same old hustle bustle of life, the job, the kids.

Back to the same old you. Huh ??

Wait a second, back to the same old you ?

No, but that can't be......

You can't go back to the same old you.

You promised Allaah you will change, you will improve for the better......you will do all you can to be a better Muslim, to be a stronger believer.

Don't you remember how you felt when you saw the Magnificent Kaaba for the first time with all its glory and splendor.....you were awed, speechless, tears silently rolling down without you even realizing. You trembled, and you promised.
Dont you remember how you cried in Arafaat , how you beseeched Allaah, spreading out your hands in utter humility, begging Him and imploring Him to forgive you, to give you just one more chance.

And Dont you remember the strength and resolve with which you threw the pebbles at the Jamaraat, determined to give up all your bad habits, resolute to do all good staying firm on the Straight path ?

Dont you remember the beautiful days in Mina, the peaceful night in Muzdalifa, all the Ibadaat, the Tawaafs, the duas, the tears, the Tauba ???!!

Surely, you couldnt have forgotten that ?

Then dont let the pomp and glitter of this Dunya take you away from all that. Don't let the hustle bustle of every day routine make you forget your promises and resolve.

Remember that out of six billion people Allaah invited you,  yes YOU  to His Glorious House and honored YOU and blessed YOU with Hajj.
And it was only because of His Mercy that He enabled you to go. For Wallaahi, if it was not His Will, you would never be able to go.

So why not be a thankful slave of His ??
Why not spend the rest of your life in His submission, surrendering to Him, obeying His commandments and staying away from His prohibitions?

So fear Allaah in all that you do and always be mindful of Him.

Dont let the Shaytaan weaken your resolve.

Say NO to those temptations, turn down chances of all thats Haraam.

Stay away from all your old bad habits and build on your good ones.

Be upright in your character ; resist the urge to cheat, lie and backbite.
Spend in the path of Allaah and continue with the daily recitation of the Quraan, pondering over the meanings and use those Words of Allaah to change for the better.

And no matter what you do, do not let the snooze button keep you away from Salaah.
Hold your head up high, wearing that Hijaab or Jilbaab, or sporting that beard, proud to be a Muslim, Alhamdulillaah. Remember, it's the mark of a believer.

Dont let people or so called friends talk you out of it.
And if they object, look them straight in the eye and say, “Its the command of Allaah."

Keep in mind that Allaah Subhaanahu wa Taala gave you another chance, just like you asked Him. You begged for forgiveness and He forgave you and purified you just like the day you were born. So be thankful and make the most of it.

Your life from now is like a blank piece of paper, with nothing written on it. And the pen that you would use to write on it, is in your hands.

So be careful what you write.
Because you never know......
You might never have the chance to have your piece of paper blank again.
“Therefore, race for forgiveness from your Lord, and for a Garden as wide as heaven and earth, prepared for those who believe in Allah and His Messengers. Such is the Favor of Allah; He gives it to whom He wills. Allah is the Owner of great favor.� (al-Hadeed: 21)
Selamat Menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua SAHABAT dari saya sekeluarga.. .
Maaf Zahir dan Batin...
 
  
"JANGAN MENILAI ORANG YANG MENCUBA SETERUSNYA GAGAL, TETAPI NILAILAH MEREKA YANG GAGAL MENCUBA"

"Hidup itu sama ada satu pengembaraan mencabar dan bahaya ataupun tiada apa-apa"

"Hard time should make you better and not bitter"

Faedah Lelap Seketika Untuk Pekerjabanyak organisasi di Barat yang menggalakkan para pekerja untuk mengamalkan tidur sebentar di waktu siang. - Gambar hiasan
Saya amat tertarik dengan artikel mengenai faedah lelap seketika untuk pekerja. Selepas membaca artikel ini, membuatkan saya terfikir untuk melelapkan diri selepas update blog ini.


SESETENGAH daripada kita menganggap bahawa lelap atau tidur sebentar pada waktu siang adalah sifat orang yang malas. Tidak kurang juga yang berandaian bahawa rutin tidur sebegini mengganggu kesihatan.


Namun tidak ramai yang mengetahui bahawa tidur sebentar pada waktu siang merupakan suatu amalan harian yang telah dipraktikkan oleh masyarakat di 
negara-negara Barat mahupun 
umat Islam sejak dahulu.
Ia dianggap sebagai praktis berkesan untuk menyegarkan semula badan dan minda yang juga dipanggil sebagai power nap.


Menyedari pentingnya isu itu telah menyebabkan kerajaan Amerika Syarikat beberapa tahun lalu membangunkankan National Sleep Disorder Association sebagai agensi khas untuk mengkaji dan mempromosikan akan kesan positif tidur di waktu siang kepada semua pihak terutama para pekerja.


Sebagai golongan pekerja dalam pelbagai sektor, perkara ini perlu diambil perhatian walaupun budaya tidur sekejap di waktu siang ini belum begitu popular di negara kita.


Bayangkan daripada pagi hinggalah ke petang kita terlalu terfokus kepada tugasan dan kerja sehingga kita lupa untuk memberikan tubuh badan dan minda waktu rehat yang optimum dengan kaedah yang tepat.


Banyak kajian yang telah dilaksanakan oleh para sarjana dalam mengkaji akan kesan tidur sebentar di waktu siang. Mereka juga menghasilkan bahan-bahan ilmiah yang memberikan fakta tentang kebaikan tidur di waktu siang ini.


Contoh buku popular yang boleh diperoleh di pasaran adalah seperti The Art of Napping at Work karya Anthony dan Anthony, Sleep and Alertness: Chronobiological, Behavioural and Medical Aspects of Napping oleh Dinges dan Broughton dan sebagainya.


Para sarjana ini cuba menghimpunkan bukti-bukti secara saintifik tentang kebaikan tidur sebentar di waktu siang terutamanya bagi para pekerja dalam mengekalkan produktiviti kerja seharian yang mantap.


Telah dibuktikan secara saintifik bahawa waktu tengah hari merupakan masa yang paling sesuai untuk tidur seketika.


Sistem pekerjaan yang kebiasaannya memperuntukkan waktu rehat pada waktu tengah hari perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk tidur sejenak selain daripada makan tengah hari, berbual-bual kosong dengan rakan-rakan, melayari Internet dan sebagainya.


Pada masa inilah sistem badan manusia bersedia untuk memanfaatkan fasa berehat setelah berjam-jam keletihan akibat dipengaruhi oleh faktor suhu persekitaran serta pendedahan dan penggunaan tenaga fizikal dan mental ketika bekerja.


Keletihan bekerja memuncak pada waktu tengah hari yang mana ia boleh mendorong seseorang pekerja mempunyai perasaan tidak tenteram, tidak fokus, mengantuk dan mudah marah.


Fasa tengah hari ini dipanggil oleh para sarjana sebagai fasa kelesuan pada pertengahan hari. Tempoh untuk tidur pula dikatakan mencukupi dalam lingkungan 30 hingga 40 minit.


Ini adalah kerana waktu tidur yang berlebihan pula akan menyebabkan gangguan kepada tubuh badan yang akan menjadi lesu dan malas untuk bekerja semula.


Daripada segi fizikal, tidur sekejap pada waktu siang secara berkala membantu dalam menyegarkan otak yang memerlukan oksigen yang cukup untuk berfungsi, memperbetulkan semula fungsi jantung dan kapilari darah dalam pengaliran darah dan oksigen, memperbaiki sel-sel badan dan mengendurkan otot-otot yang digunakan secara aktif semasa bekerja sejak pagi.


Daripada aspek kesihatan mental dan psikologi pula, minda dan perasaan akan menjadi lebih tenang daripada stres sebaik bangun daripada tidur dan bersedia untuk melaksanakan kerja dengan lebih produktif, berkesan dan efisien menganjur ke petang hari.


Daripada perspektif Islam, tidur di waktu siang turut diiktiraf sebagai salah satu amalan yang baik.


Imam al-Ghazali pernah menyatakan bahawa ‘hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur sekejap pada siang hari kerana ia membantu ibadah pada malam hari sebagaimana sahur membantu puasa di siang hari’.


Tidur sekejap di waktu siang bertujuan untuk menyegarkan semula bukan sahaja jasmani, malah rohani seseorang untuk beramal ibadah dan melaksanakan rutin hariannya.


Atas kesedaran tentang implikasi positif daripada tidur sekejap di waktu siang ini, banyak organisasi di Barat yang menggalakkan para pekerja untuk mengamalkannya.


Sehingga ke satu tahap, dikatakan terdapat majikan yang menyediakan ruang yang khas untuk tidur sementara (yang lengkap dengan kerusi malas, kusyen, tuala muka dan haruman) bagi para pekerjanya selain daripada pantri atau kantin untuk makan.


Majikan atau pengurusan organisasi diharapkan faham akan keperluan rehat para pekerja. Cuba elakkan untuk mengadakan mesyuarat atau memberi sebarang tugas kepada pekerja sehingga mengganggu waktu rehat tengah hari mereka.


Begitu juga dalam kalangan pekerja yang perlu mengikis pandangan serong apabila terjumpa rakan-rakan yang tidur di pejabat dan tidak memberikan banyak masa untuk makan atau bersosial pada waktu rehat.


Begitu juga dengan para pelanggan di kaunter-kaunter perkhidmatan yang perlu faham dan tidak bersungut apabila sesetengah kaunter ditutup untuk memberi ruang rehat seadilnya kepada semua pekerja.


Mungkin amalan tidur sekejap sebegini belum kelihatan praktikal dan janggal dalam kalangan warga pekerja di negara kita. Pun begitu, pokok pangkalnya sebagai orang yang bekerja kita boleh cuba untuk mengadaptasi amalan tidur sekejap ini yang telah terbukti keberkesanannya dalam mengekalkan kecergasan dan kecerdasan diri.


Sebagai pekerja, jika fizikal, mental dan emosi kita dapat direhatkan sebentar pasti kita dapat mengekalkan prestasi kerja yang baik sehingga ke minit terakhir kita bekerja sehari-harian.

Mistakes that are made when stoning the Jamaraat

Something good should shared......may all this can be usefull to all of us.... nice viewing....

It was narrated from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) that he stoned Jamarat al-Aqabah which is al-Jamarah al-Quswa which is closer to Makkah, with seven pebbles, during the morning of the Day of Sacrifice, saying "Allaahu akbar" with every pebble which was a little bigger than a chicken-pea.


Ibn Maajah (3029) narrated that Ibn Abbaas (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said to me on the morning of al-Aqabah when he was standing atop his camel: "Come and pick up for me.So I picked up for him pebbles which were a little bigger than a chickpea. He put them in his hand and said, "With pebbles like this stone (the Jamaraat)¦ and beware of going to extremes, for those who came before you were destroyed because of going to extremes in religion."
Classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Ibn Maajah, 2455.


Ahmad and Abu Dawood narrated from Aaishah (may Allaah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Tawaaf around the House, [Saa'i] between al-Safa and al-Marwah and stoning the Jamaraat have been prescribed to establish the remembrance of Allaah.


This is the reason why the stoning of the Jamaraat has been prescribed.


There are many mistakes committed by some pilgrims when stoning the Jamaraat.
1 : Some people think that the stoning of the Jamaraat is not valid unless it is done with pebbles from Muzdalifah. Hence you will find them going to a lot of trouble to gather the pebbles from Muzdalifah before they go to Mina. This is a mistaken idea, because the pebbles may be taken from anywhere, from Muzdalifah, from Mina, or from any place. The point is that they should be pebbles.


There is no report that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) picked up the pebbles from Muzdalifah, so that we could say that this is Sunnah. It is not Sunnah, and it is not obligatory to pick up the pebbles from Muzdalifah, because the Sunnah is either the words or actions of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), or what he approved of – none of which apply in the case of picking up pebbles from Muzdalifah.


2 : Some people, when they pick up the pebbles, wash them, either for fear that someone may have urinated on them, or to clean them, because they think that if they are clean, this is better. Whatever the case, washing the pebbles is an innovation (bidah), because the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) did not do that, and worshipping Allaah by doing something that the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) did not do is a kind of bidah. If a person does that without the intention of it being an act of worship then it is foolishness and is a waste of time.


3 : Some people think that these Jamaraat are devils, and that they are actually stoning devils, so you may see them becoming very emotional and very angry, as if the Shaytaan himself is in front of him, and this leads to the following grave errors:


1- This is a mistaken notion. We stone these Jamaraat as an act of remembering Allaah, following the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him), as an act of worship. If a person does an act of worship and does not know its benefits, but he does it only as an act of worship for Allaah, this will be more indicative of his humility and submission to Allaah.


2- A person may become very angry and emotional, so you see him disturbing people greatly, as if the people in front of him are vermin and he doesnt care about them or the weak among them, he just goes forward like a crazy camel.


3- A person may not remember that he is worshipping Allaah by stoning these Jamaraat. Hence he neglects to say the dhikr prescribed in shareeah and says words that are not prescribed in shareeah, such as saying, O Allaah, we are angry with the Shaytaan and are pleased with al-Rahmaan (the Most Merciful), even though this is not prescribed when stoning the Jamaraat; rather what is prescribed is to say Allaahu akbar, as the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to do.


4- Based on this false belief you will see some people picking up large rocks and throwing them, because they think that the bigger the rock, the greater the effect and revenge on the Shaytaan. You also see them throwing shoes, pieces of wood and the like, which are not prescribed for throwing.


So if we say that this belief is false, what do we then believe about stoning the Jamaraat? We believe that we stone the Jamaraat as an act of veneration and worship of Allaah, and following the Sunnah of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him).


4 : Some people are careless and do not care whether the pebbles land in the pit around the Jamaraat or not.


If the pebbles do not land in the pit around the Jamaraat, then the stoning is not valid. It is sufficient for the person to think it most likely that the pebbles have landed in the pit around the Jamaraat, and it is not essential to be certain, because certainty in this case may not be possible; if one cannot be certain that he should act on what he thinks is most likely. The Lawgiver allows a person to proceed on the basis of what he thinks is most likely, if he is uncertain as to how many rakahs he has prayed, three or four, and the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Let him decide what is most likely the case, then complete it on that basis.Narrated by Abu Dawood, 1020.


This proves that in matters of ibaadah it is sufficient to base ones actions on what he thinks is most likely the case. This is because Allaah wants to make things easy because it may not be possible to be certain.


If the pebbles land in the pit around the Jamaraat, then the duty has been discharged, whether they stay in the pit or roll out of it.


5 : Some people think that the pebbles must hit the pillar in the pit. This is a mistaken notion, because it is not essential for the stoning to be valid that the pebbles should hit this pillar. This pillar is only there as a marker for the pit in which the pebbles land. If the pebbles land in the pit that is sufficient, whether they hit the pillars or not.


6: One of the most serious mistakes that are made is when some people take the matter of stoning the Jamaraat lightly, and delegate someone else to do it on their behalf even though they are able to do it. This is a serious mistake, because stoning the Jamaraat is one of the rituals of Hajj. Allaah says (interpretation of the meaning):
And perform properly (i.e. all the ceremonies according to the ways of Prophet Muhammad), the Hajj and Umrah (i.e. the pilgrimage to Makkah) for Allaahâ
[al-Baqarah 2:196]


This means completing Hajj with all its rituals in full. So each person must do them himself, and not delegate someone else to do it on his behalf.


Some people say, The place is too crowded and it is too difficult for me. We say to them, If the crowding is too bad when the people first come to Mina from Muzdalifah it will not be so bad at the end of the day, or at night. If you do not manage to stone the Jamaraat during the day, then you can do it at night, because night is also the time for stoning, although the day is preferable. But it is better for a person to come and do the stoning at night in a calm, dignified and humble manner than to come during the day fearing that he may die because of the overcrowding, and he may throw his pebbles and they may not land in the pit. The point is if someone uses the overcrowding as an excuse, we say to him: Allaah has given plenty of room for manoeuvre, so you can stone the Jamaraat at night.


Similarly if a woman is afraid of something if she stones the Jamaraat with the people, she can delay it until the night. Hence the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did not allow the weak ones among his family uch as Sawdah bint Zamah and those like her to forego stoning the Jamaraat and to delegate someone else to do it on their behalf; rather he gave them permission to leave Muzdalifah at the end of the night, to stone the Jamaraat before the place became crowded. This is the greatest evidence that a woman should not delegate this task just because she is a woman.


Yes, if a person is disabled and unable to stone the Jamaraat by himself, either during the day or at night, then in this case it is permissible for him to delegate it to someone else, because he is incapable of doing it. It was narrated from the Sahaabah (may Allaah be pleased with them) that they used to stone the Jamaraat on behalf of their children, because the children were unable to do it.


Whatever the case, being careless with regard to this matter i.e., delegating the stoning of the Jamaraat, except for those who have excuses which mean that they are unable to do it is a serious mistake, because it is carelessness with regard to an act of worship, and negligence with regard to a duty.

Mistakes made when doing Tawaaf

"Praise be to Allaah, we seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Allaah from the evil of our own souls and from our bad deeds. Whomsoever Allaah guides will never be led astray, and whomsoever Allaah leaves astray, no one can guide. I bear witness that there is no god but Allaah, and I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger."......its might be usefull to all of us.... nice reading.These are mistakes that occur during tawaaf, and are of various types:


1 : Uttering the intention out loud when wanting to do tawaaf, so you see the pilgrim standing facing the Black Stone when he wants to do tawaaf, saying, O Allaah, I intend to do seven circuits of tawaaf for Umrah" or O Allaah, I intend to do seven circuits of tawaaf for Hajj, or O Allaah, I intend to do seven circuits of tawaaf in order to draw closer to You.


The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did tawaaf before you and he did not speak the intention out loud when he did tawaaf. The Sahaabah (may Allaah be pleased with them) did tawaaf before you and did not speak the intention out loud when they did tawaaf, or when doing any other act of worship, so this is a mistake.


2 : Some of those who do tawaaf push and shove too much when they touch the Black Stone and the Yemeni Corner, and they are disturbed by the overcrowding and disturb others. They may be pushing and shoving a woman, and the Shaytaan may tempt him and fill his heart with desire when he is crowding this woman in this narrow place. People are only human and may be overwhelmed by their souls that prompt them to do evil, so an evil action may take place in the shadow of the House of Allaah. This is a matter that becomes even worse in light of where it takes place, although it is a fitnah in any place it happens.


It is not prescribed to push and shove when touching the Black Stone or the Yemeni Corner, rather if it is easy for you to do so in a calm and dignified manner, then you must do it, and if it is not easy for you to do it, then you should just point to the Black Stone.


With regard to the Yemeni Corner, there is no report from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) that he pointed to it, and we cannot compare it to the Black Stone, because the Black Stone is greater than it, and it was proven that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) pointed to the Black Stone.


Just as crowding is not prescribed in this situation and there is the fear that it may cause fitnah when one is crowded together with women, so too it may also cause annoyance, because in crowded situations a person will inevitably hear words that he dislikes and he will feel annoyed and angry when he leaves this place.


What the person who is doing tawaaf should do is always remain calm and dignified, so that he will have the proper presence of mind for worshipping Allaah.


The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Tawaaf around the House and (Saai) between al-Safa and al-Marwah and the stoning of the Jamaar have only been prescribed so that remembrance of Allaah (dhikr) will be established.


3 : Some people think that tawaaf is not valid unless one kisses the Black Stone, and that kissing the Black Stone is one of the conditions of tawaaf being valid, and of Hajj and Umrah being valid too. This is a mistaken notion.


Kissing the Black Stone is Sunnah, and it is not an independent Sunnah either, rather it is Sunnah for the one who is doing tawaaf. I do not know that kissing the Black Stone is Sunnah except in tawaaf. Based on this, since kissing the Black Stone is Sunnah and is not obligatory and is not a condition of Tawaaf, then if a person does not kiss it, we do not say that his tawaaf is invalid or that his tawaaf is lacking and he is sinning. Rather his tawaaf is valid and if there is a lot of crowding then pointing is better than touching, because this is what the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) did when the place was crowded, and because by doing this a person avoids harm that he may do to others or that others may do to him.


If someone were to ask us: If the Mataaf (place of tawaaf) is very crowded, what do you think is it better to push in and touch and kiss the Black Stone, or to point to it?


We say that it is better to point to it, because that is the Sunnah. That was narrated from the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him), and the best guidance is the guidance of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).


4 : Kissing the Yemeni Corner. There is no proof concerning this from the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him), and if an act of worship is not proven from the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) then it is bidah and is not an act of worship that brings one closer to Allaah. Based on this, it is not prescribed to kiss the Yemeni Corner, because that was not proven from the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him). Rather that was narrated in a daeef (weak) hadeeth that cannot be taken as evidence.


5 : Some people, when they touch the Black Stone or Yemeni Corner, touch it with their left hands in a careless manner. This is a mistake, because the right hand is better than the left hand, and the left hand is only used for unclean things such as cleaning oneself after relieving oneself, or rinsing ones nose, and so on. When it comes to matters of kissing and respect, the right hand should be used.


6 : They think that touching the Black Stone and the Yemeni corner is done for barakah or blessing, not as part of the ritual of tawaaf, so they touch them seeking barakah from them. This is undoubtedly contrary to the purpose, for the purpose of touching the Black Stone or wiping it or kissing it is to glorify Allaah.
Hence when the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) touched the Black Stone he said: Allaahu akbar,as an indication that the purpose of this action is to glorify Allaah, not to seek barakah by touching this stone.


Hence when the caliph Umar (may Allaah be pleased with him) touched the Black Stone he said: By Allaah, I know that you are just a stone and can neither cause harm nor bring benefit. Were it not that I had seen the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) kiss you, I would not have kissed you.


This mistaken notion held by some people that the purpose behind touching the Yemeni Corner and the Black Stone is to seek barakah has led some of them to bring their young children and touch the Corner or the Stone with their hands, then wipe their children with their hands. This is a corrupt belief that should be denounced. We should explain to people that these stones can neither harm nor benefit, and that the purpose of touching them is to glorify Allaah and establish His remembrance (dhikr), and to follow the example of His Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him).


All of these matters and others are not prescribed in shareeah. Rather they are innovations (bidah) and do not benefit those who do them in any way. But if the one who does that is ignorant and does not realize that this is bidah, then there is the hope that he may be forgiven. But if he knows that this is bida'ah or is negligent and does not ask about his religion, then he is sinning.


7 : Some people recite a specific duaa in each circuit. This is a kind of bidah that was not narrated from the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) or his companions. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did not recite a specific duaa in each circuit, and neither did his companions. The most that can be said concerning that is that between the Yemeni Corner and the Black Stone the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to say: Our Lord! Give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire![al-Baqarah 2:201 interpretation of the meaning].


And he (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Tawaaf around the House and (Saa'i) between al-Safa and al-Marwah and the stoning of the Jamaar have only been prescribed so that remembrance of Allaah (dhikr) will be established.


This bidah is even more wrong when the person carries a small booklet in which there is a duaa for each circuit, and he reads this booklet, not knowing what he is saying, either because he does not know Arabic and does not understand the meanings, or because although he is an Arab and speaks Arabic he does not know what he is saying. We even hear some of them say duaa's that clearly deviate from Islamic teaching; for example, we have heard someone saying, O Allaah, make me independent of means by Your Majesty (jalaalika) so I have no need of that which You have forbidden when he should have said, by that which You have permitted (halaalika).


We also see some people reading this booklet, and when they finish the duaa for the circuit they are doing, they stop and do not recite any other duaa for the rest of that circuit. If there are not many people in the Mataaf, they finish the circuit before they finish the duaa, so they cut the duaa short.


The remedy for that is to explain to the pilgrims that during tawaaf a person can say whatever duaa he wants, and he can remember Allaah (dhikr) however he wants.

What To Do If You Are NOT Going For Hajj ?

Adapted from: Perfect days for perfect Ibaadah
By Asma bint Shameem


The first ten days of Dhul-Hijjah are the most beloved to Allah.


The Prophet testified to that. He said: "There are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than these ten days." (Bukhaari)


WHAT ACTIVITIES IN THESE 10 DAYS WILL BRING THE REWARD OF JANNAH?
Obviously, Hajj is one of the best deeds that one can do during these ten days. However for those of us who were not invited to His House this year, there are still many, good deeds that one can do and earn the Pleasure of Allah.


Some of these are:


1) Fast all nine days and especially fast the Day of Arafah
The Prophet (PBUH) said: "Anyone who fasts for one day for Allah's pleasure, Allah will keep his face away from the (Hell) fire for (a distance covered by a journey of) seventy years." (Bukhari, Muslim)


The Prophet (PBUH) used to fast on the ninth day of Dhul-Hijjah and he said: "Fasting the Day of Arafah (ninth Dhul-hijjah) is an expiation for (all the sins of) the previous year and an expiation for (all the sins of) the coming year." (Muslim)


2) Do a LOT of Dhikr and Takbeer
The Prophet (PBUH) said: "There are no days on which good deeds are greater or more beloved to Allah than on these ten days, so recite much Tahleel (saying Laa ilaaha ill-Allaah), Takbeer (saying Allahu akbar) and Tahmeed (saying al-hamdu Lillaah)." (Ahmad -Saheeh)


Ibn Umar and Abu Hurayrah used to go out in the marketplace during the first ten days of Dhul-Hijjah, reciting Takbeer, and the people would recite Takbeer when they heard them. (Bukhaari)


Takbeer at this time is a Sunnah. So recite it in the masjid, in your home, on the street and every place where it is permitted to remember Allah.


Revive the Sunnah that have been virtually forgotten and earn great rewards for doing so.


The Prophet said: "Whoever revives an aspect of my Sunnah that is forgotten after my death, he will have a reward equivalent to that of the people who follow him, without it detracting in the least from their reward." (Tirmidhi- a hasan hadeeth)


Men should recite these phrases out loud, and women should recite them quietly.


3) Stand in Night Prayers: (Tahajud, Qiyam al Layl)
Remember the virtues of spending the night in prayer, and its sweetness in Ramadan?


Why not revive this beautiful act of worship during these nights as well?
Remember, how in the last third of every night, Allah Almighty calls out to us, His servants:Is there anyone to invoke Me, so that I may respond to his invocation? Is there anyone to ask Me, so that I may grant him his request? Is there anyone seeking My forgiveness, so that I may forgive him? (Bukhaari, Muslim)


Why do we miss this golden opportunity? So, seize the chance NOW and expose yourself to His Divine Generosity and Mercy, ask Him to forgive you and guide you and set things aright. He will surely listen.


4) Make Sincere Repentance.
One of the most important action during these ten days is to repent sincerely to Allah and to give up all kinds of disobedience and sin right away because we do not know when we will die and thus become unable to repent, and also because one evil deed leads to another.


But what does repentance mean?
It means that you come back to Allah and give up all the deeds, open and secret, that He dislikes…. that you regret whatever you did in the past, giving it up immediately and be determined never ever, to return to it, and resolve to adhere firmly to the Truth by doing whatever Allah loves.


"But as for him who repented, believed and did righteous deeds, then he will be among those who are successful." [Al-Qasas 28:67]


5) Come back to the Quraan
It is time now to dust off your copy of the Quraan and return to its refuge. Make it a daily habit, using these 10 days the beginning of a strong and beautiful relationship with it. Read it with meaning, reflect on it, understand it, and then implement it in your daily life.Remember that reading one letter of the Quraan earns you ten rewards.


In this way, reading Surat Al-Fatihah, which doesn't take more than two minutes, will give you more than one thousand rewards!


This is on ordinary days, so what about these magnificent days! Certainly the reward will be far greater, Insha Allah.


6) Increase ALL the types of good deeds.
If we are unable to go to Hajj this year, we should occupy ourselves in the worship of Allah; pray extra prayers (Nafilah) recite the Quraan. Make Dhikr of Allah, send Salaams on the Prophet, make dua, give charity, honor our parents, uphold ties of kinship, enjoin what is good and forbid what is evil, and add other good deeds and acts of worship during these days.


"So whosoever does good equal to the weight of an atom, shall see it; And whosoever does evil equal to the weight of an atom, shall see it."
[Al-Zalzalah 99:7-8]


7) Get the reward of Hajj wherever you are:
You may be unable to do Hajj this year, and you may feel sad. However, you can get the reward of it right where you are.The Prophet said: "Whoever prays Fajr Prayer in congregation, and then sits and remembers Allah until the sun rises, then (after a while) prays two rakas, he will gain a reward equal to that of making perfect Hajj and Umrah." [He repeated the word "perfect" thrice.] (At-Tirmidhi)


8) Slaughter an animal and distribute the meat.
Ibn Umar said: "The Prophet lived in Madeenah for 10 years and every year he slaughtered an animal." (Ahmad-Saheeh by al-Albaani)


9) Attend Eid prayers
But remember that Eid prayer is a form of worship and we should avoid unislamic behavior (especially) in dress and in etiquette during these times.


10) Thank Allah.
One of the best forms of worshipping Allah Subhaanahu wa Taala is to thank Him, deeply, sincerely and continuously.


Alhamdulillah, there is much to be gained in these coming days. Hasten to do good deeds and striving hard in worship .


"And worship your Lord until there comes unto you the certainty (death)."
[Al-Hijr 15:99]

Sahabat2ku.......